Teren Toru Wyścigów Konnych

1/5
  • Typologia  Biurowe
  • Lokalizacja Warszawa
  • Rok  2019
  • Status Koncepcja
  • Powierzchnia -
  • Klient PHN

Głównym założeniem projektantów było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni i nowoczesnej architektury powiązanej z otaczającym terenem ze szczególnym poszanowaniem zabytkowej tkanki urbanistycznej terenu Toru Wyścigów Konnych Służewiec.

Podstawową ideą budynku jest otwarcie go w pełni na otaczający krajobraz. Zarówno
pod względem funkcjonalnym jak i architektonicznym budynek ma stanowić tło dla
zieleni, pozwalać na przenikanie granicy wnętrze / zewnętrzne, otwierać się i tworzyć
naturalne połączenia pomiędzy ogrodem a strefą wejściową. Wyraz architektoniczny
budynku pozbawiony jest elementów odciągających uwagę od krajobrazu. Jednocześnie sposób kształtowania fasady umożliwia użytkownikom lepszy kontakt wizualny z
atrakcyjnym widokiem na staw Wyścigi i otaczający teren. Estetyka budynku jest prosta
i nowoczesna przy tym w nienarzucający sposób wpisuje się w charakter zabudowy
objętej ochroną konserwatorską zespołu Toru Wyścigów Konnych Służewiec.

Projektowane założenie urbanistyczne bazuje na 3 głównych punktach:
1. Skala
Zdecydowano się na rozczłonkowanie bryły budynku tak aby nawiązać do istniejącej
tkanki urbanistycznej na terenie zabytkowego zespołu. Podzielono bryłę na cztery
mniejsze obiekty połączone ze sobą garażem podziemnym oraz dwupoziomowymi
przeszkolonymi łącznikami pełniącymi rolę strefy wejściowej do budynku. W efekcie
uzyskano podział na dwa wejścia do przeszklonego lobby oraz szerokie przejście prowadzące do strefy rekreacyjnej nad wodą. Wysokość budynków postanowiono utrzymać
do III kondygnacji naziemnych z wycofaniem od strony stawu na tarasy dostępne z biur
ostatniej kondygnacji. W najbardziej oddalonym budynku przewiduje się lokalne podwyższenie zabudowy do IV kondygnacji.
2. Oś kompozycyjna
W nawiązaniu do niezrealizowanej osi kompozycyjnej skierowanej w stronę głównego
toru wyścigowego projektanci zdecydowali się na utworzenie nowej osi wzdłuż istniejącej alei kasztanowej. W efekcie powstał ciąg pieszo – jezdny, z którego zapewniono
dostęp do wejść do budynków oraz ogrodu.
3. Powiązanie z ogrodem
Budynki zorientowane są w kierunku stawu Wyścigi. Pomiędzy nimi utworzono szerokie
przejścia z ogrodu aż do części miejskiej ciągu pieszo-jezdnego. Jako wariant zaproponowano przedłużenie tego kierunku w formie ciągu pieszego w stronę al. Wyścigowej.

Polityka prywatności i prawa autorskie