3 lipca 2023

Wyróżnienie w konkursie na halę sportową i stadion lekkoatletyczny warszawskiej Skry

Otrzymaliśmy wyróżnienie w dwuetapowym konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego w kompleksie sportowym dawnej Skry przy ul. Wawelskiej 5 w Warszawie.

Głównym założeniem zaprezentowanej koncepcji architektonicznej było stworzenie kompleksu sportowego wpisanego w parkowy kontekst całego założenia Pola Mokotowskiego. Przestrzeń tą zaprojektowano nie tylko jako miejsce organizacji wydarzeń sportowych o zasięgu ogólnokrajowym, ale także miejscem do spędzania czasu wolnego przez mieszkańców stolicy. Projekt zapewnia dostosowanie przestrzeni dawnego zespołu sportowego SKRA, przez przebudowę stadionu lekkoatletycznego i budowę nowoczesnej hali sportowej, do obecnie obowiązujących wymogów obiektów sportowych.

Kontekst parku skłonił nas do zatarcia granicy między nim a obiektami. Dlatego zrezygnowano z projektowania ogrodzeń na terenie, a kontrole dostępu przesunięto do wewnątrz obiektów. Na zamknięciu osi widokowej stadionu zaproponowano dodatkową trybunę dostępną dla korzystających z parku. Jest to miejsce zachęcające do obserwowania treningów i zawodów mniejszej rangi.

Projektowane budynki zostały wpisane w istniejący układ urbanistyczny, z zachowaniem tożsamości miejsca i zapisanej w pamięci Warszawiaków osi widokowej, łączących nieckę stadionu z parkiem. Dla uwypuklenia osi kompozycyjnej zaproponowano w jej centralnym miejscu wielofunkcyjny plac.

 

Gratulujemy pozostałym uczestnikom konkursu!

 

Skład zespołu autorskiego: Zbigniew Pszczulny, Mariusz Rutz, Piotr Bury, Jacek Abramowski, Radosław Szafran, Jakub Pieńkowski, Maciej Osuch, Piotr Słomianowski, Alicja Samsel, Emilia Makaruk.

Polityka prywatności i prawa autorskie